IITU
kek
Олжабаева Балнұр Мұратқызы
Лектор

Магистр филологических наук

b.olzhabayeva@iitu.edu.kz


Образование:

  • Казахский Университет Международных Отношений и Мировых Языков имени Абылай Хана (бакалавриат) Специальность: 5В021016-Иностранная филология: китайский/английский (2015 - 2019 гг.)
  • Lanzhou University, город Ланьчжоу, КНР (2017 - 2018 гг.)
  • Казахский Университет Международных Отношений и Мировых Языков имени Абылай Хана (магистратура) Специальность: 7М02302 - Иностранная филология (2019 - 2021 гг.)
  • Координатор программы по обеспечению качества совместного проекта UNICEF и АО «МУИТ» по теме «The development of inclusive on-line content for students and teachers from secondary schools on blended learning» - 2021 – 2022 гг.

Научные публикации:

  1. "Қазақ тіліндегі бақ лингвопрагматикалық аспектілері" тақырыбы бойынша ғылыми мақала жазылып, «Известия КазУМОиМЯ. Серия филологическая» ғылыми журналдың 1-номерінде 2020 ж. жарияланды. (ISSN 2411-8745 Number 1 (56) 2020, 37-42)
  2. «Linguocultural analysis of translation of advertising texts from chinese into kazakh» тақырыбы бойынша «Silkway Халықаралық Университетінде» өткізілген «Тәуелсіздіктің жас ғалымдары – жарқырасын!» атты жас ғалымдар мен студенттердің республикалық ғылыми-онлайн конференциясының еңбектер жинағы(ISBN 978-9965-19-344-6, УДК 378:001:32 ББК 74.58 )
  3. ҚазХҚжəнеƏТУ-дің 80 жылдығына арналған"А.Е. Карлинскийдің феномені дəуірдің аймақтық-ұлттық болмысы ретінде" атты дөңгелек үстелде «Жарнама мәтіндерін қытай тілінен қазақ тіліне аударудың лингвомәдени аспектісі» тақырыбы бойынша баяндама.
  4. K. Zhubanov Aktobe Regional University Faculty of Philology Department of English and German languages InternationalScientific and Practical Online Conference TOPICAL ISSUES OF LANGUAGE AND CULTURE: TRADITIONS AND INNOVATIONS dedicated to the 85th anniversary of Professor Mukhtar Arynov «Жарнама мәтіндерін қытай тілінен қазақ тіліне аударудың лингвомәдени аспектісі» тақырыбы бойынша баяндама.

Версия сайта для слабовидящих